Kfz.13 na XII Grenadierze – Warszawa/Cytadela 27-28.05.2017