Numeracja

Pojazdy wojskowe podobnie jak cywilne podlegały obowiązkowi rejestrowania w urzędzie komunikacyjnym danego okręgu wojskowego.
Oto numery rejestracyjne pojazdów Reichswehry jakie obowiązywały w latach 1923-1935 :

Od 1935 roku do końca wojny obowiązywały następujące zasady numeracji:

WH=Wehrmacht-Heer
WM=Wehrmacht-Marine
WL=Wehrmacht-Luftwaffe
SS=Waffen SS, SS Wachverbände
OT=Organization Todt
Pol=Polizei
DR=Deutsche Reichsbahn
RP=Reichspost

Najbardziej nas interesujący Werhmacht posiadał numery:

Wehrkreis I Königsberg = WH 10.000-19.999
Wehrkreis II Stettin=WH 20.000-29.999
Wehrkreis III Berlin=WH 30.000-39.999
Wehrkreis IV Dresden=WH 40.000-49.999
Wehrkreis V Stuttgart=WH 50.000-59.999
Wehrkreis VI Münster (Westfalen)=WH 60.000-69.999
Wehrkreis VII München=WH70.000-79.999
Wehrkreis VIII Breslau=WH80.000-89.999
Wehrkreis IX Kassel=WH 90.000-99.999
Wehrkreis X Hamburg=WH 100.000-109.999
Wehrkreis XI Hannover=WH 110.000-119.999
Wehrkreis XII Wiesbaden=WH 120.000-129.999
Wehrkreis XIII Nürnberg=WH 130.000-139.999
Wehrkreis XIV Magdeburg=WH 140.000-149.999 and WH 240.000-249.999
Wehrkreis XV Jena=WH 150.000-159.999 and WH 250.000-259.999
Wehrkreis XVI Berlin=WH 160.000-169.999 and WH 260.000-269.999
Wehrkreis XVII Linz (Donau)=WH 170.000-179.999
Wehrkreis XVIII Salzburg=WH 180.000-189.999

Zmieniał się również kształt tylnych tablic :
Reichswera miała prostokątne.

(bubdesarchiv.de)

Werhmacht również zaczynał od prostokątnych

(home.wxs.nl)

Później na tablicach obowiązywały czerwone pieczęcie urzędu rejestrującego.

(WordPress.com)

Ostatnim kształtem obowiązującym był prostokąt ściętymi górnymi kątami i pieczęcią urzędu.

(WWIIdaybyday.com)