Oznakowanie

Najważniejszym rodzajem oznakowania pojazdów,było oznakowanie taktyczne .
Oto symbole taktyczne niemieckich jednostek w najbardziej nas interesujących latach 1935 – 1942 :

Najczęściej spotykanym symbolem taktycznym , który był widoczny na Kfz 13 był znak kompani rozpoznawczej :

(Bondesarchiv .com)

Symbole te umieszczane były na lewym przednim i prawym tylnym błotniku . Spotykane są również pojazdy z znakami umieszczonymi w innych miejscach ( na bocznych zasobnikach lub drzwiach) .

Na prawym przednim i lewym tylnym błotniku umieszczano bardzo często znak rozpoznawczy jednostki.

Na przykład 1 Dywizja kawalerii

(modelforum.cz)

Oraz
28 Dywizji Piechoty

(modelforum.cz)

Na pojazdach z tego okresu pojawiały się również oznaczenia literowe i liczbowe . Np. litera G oznaczała XIX Korpus Armijny Guderiana. F – 10 Dywizja Zmotoryzowana .

(modelforum)

(home.wxs.nl)

Ponadto często spotykane są nazwy indywidualne pojazdów.Nadawane one były w różnych okolicznościach i związane z różnymi upodobaniami załogi.

(ebay.de)


(ebay.de)

(ebay.de)

(ebay.de)

Również bardzo szerokim tematem jest stosowanie różnego rodzaju proporców , chorągiewek , flag itp. Tego rodzaju symbolika używana była aby zaznaczyć np. barwy pułku lub dywizji , rodzaj wojsk czy szarże eskortowanego dowódcy .
Chorągiewki te z reguły zawieszane były na specjalnym stelażu , po lewej stronie maski.

Zdarzało się również ,że umieszczano chorągwie w innych miejscach . Dzisiaj już nie wiadomo co one oznaczały i do jakiego celu służyły.