UzbrojenieKfz 13 wyposażone w karabiny maszynowe MG 13 , mogły również prowadzić ostrzał celów powietrznych

Prowadzenie ognia przeciwlotniczego umożliwiała regulowana podstawa karabinu maszynowego , która za pomocą specjalnej przekładni zębatej i dźwigni ( w formie korbki) , mogła być wznoszona w górę i opuszczana w dół.


Pewnego rodzaju uzbrojeniem ,można nazwać dość często spotykane w tych samochodach rozpoznawczych – świece dymne i niewielkie ładunki wybuchowe wraz z zestawem tzw. minerskim ( lont , spłonki itp.)